همایش معماری ایرانی – اسلامی؛ سیمای دیروز، چشم انداز فردا

محورهای همایش:

۱ – مبانی نظری معماری ایرانی- اسلامی
۱-۱- جایگاه معماری ایرانی- اسلامی در عصر حاضر
۱-۲- امکان تحقق پذیری معماری اسلامی در عصر حاضر
۱-۳- نقد نظریه های معماری اسلامی
۱-۴- نقد  آثار معماری با رویکردهای زندگی ایرانی- اسلامی
۵-۱- تأثیر فلسفه اسلامی در معماری ایرانی- اسلامی
۱-۶- شهر اسلامی و هویت فرهنگی و معنوی و ساحت قدسی انسان
۱-۷- جایگاه معماری ایرانی- اسلامی در شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع)

۲ – ضوابط و مقررات و معماری ایرانی- اسلامی
۲-۱- بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای معماری ایرانی- اسلامی
۲-۲- بررسی ضوابط و مقررات شهرداری ها و طرح های فرادست در معماری ایرانی- اسلامی
۲-۳- بررسی ضوابط و مقررات حفظ میراث فرهنگی در معماری ایرانی- اسلامی
۲-۴- بررسی مقررات و ضوابط ساختمانی بر اساس الگوهای معماری ایرانی- اسلامی در شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع)

۳ – کالبد معماری ایرانی- اسلامی
۳-۱- بررسی تطبیقی معماری عصر حاضر با ویژگی های معماری ایرانی- اسلامی (امنیت، حریم، آسایش، اشرافیت و …)
۳-۲- بررسی معیارهای کالبدی- فضایی معماری ایرانی- اسلامی در مسکن شهری
۳-۳- بررسی معیارهای کالبدی- فضایی معماری ایرانی- اسلامی در مسکن روستایی
۳-۴- مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئینات در معماری ایرانی- اسلامی
۳-۵- بررسی نحوه استفاده از تکنولوژی مدرن در معماری ایرانی- اسلامی
۳-۶- کالبد معماری ایرانی- اسلامی در شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع)

۴ – جایگاه معماری در شهر ایرانی- اسلامی
۴-۱- سیمای شهر ایرانی- اسلامی
۴-۲- بررسی تطبیقی مولفه های توسعه پایدار در معماری ایرانی- اسلامی
۴-۳- تأثیر حفظ آثار و بافت های ارزشمند تاریخی در احیای ارزش های معماری ایرانی- اسلامی
۴-۴- گردشگری و معماری ایرانی- اسلامی
۴-۵- جایگاه شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) در صنعت گردشگری

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال مقاله: ۹۴/۰۹/۰۱
آخرین مهلت ثبت نام: متعاقبا اعلام می گردد

دبیرخانه:
شیراز، بلوار ستارخان، انتهای ۱۲ متری نمازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، ساختمان شماره ۳
تلفن: ۴-۳۶۴۸۸۰۸۳ -۰۷۱
شهرداری شیراز:
تلفن:  ۰۷۱۳۲۲۵۲۷۲۳ داخلی های ۳۰۳ و ۳۰۹
سایت مرتبط: www.shiraz.ir

/ 0 نظر / 52 بازدید